Tafarn Sinc Menu 2017-Welcome to Pembrokeshire Tourism

Advertise with us

Tafarn Sinc Menu 2017/2018

The menu shown is the daily menu at Tafrn Sinc .
Please note this may change at any given time 
Ddechrau  l  Starters


Pater Dafarn gydathosttwym a menyn  Pt of the House served with hot toast and butter 5.75

Roulade o eog wedi'i gochi a chaws gafr ar wely o ddail (F) Roulade of smoked salmon and goats cheese  on a bed of leaves (F) 6.25

Swp Cartref gyda bara a thwlpyn o fenyn (w) Homemade Soup served with a bread roll and butter (w)     4.50

Madarch Garlleg Hufennog gyda dwy dafell o fara garlleg (w) Creamy Garlic Mushrooms served with 2 slices of garlic bread (w) 5.50

Coctel Corgimwch gyda bara brown Prawn Cocktail served with brown bread  5.95

Gridyll  l  Grills Golwyth Asen Fras (F) gyda madarch a chylchoedd winwns Ribeye Steak (F) with mushrooms and onion rings 17.50

Golwyth Gamwn (F) gyda wy, pn-afal, madarch a chylchoedd winwns Gammon Steak (F) with egg, pineapple, mushrooms and onion rings 11.50

Byrger Oen Preseli gydachylchoeddwinwns a choleslaw Preseli Lamb Burger with onion rings and coleslaw 8.95

Ffowlyn Heliwr gyda saws barbeciw, bacwn a chaws weditoddi (F) Hunters Chicken topped with bbq sauce, bacon and melted cheese (F) 10.95

Coes Oen gydallysiau a thatopwtsh Lamb Shank with vegetables and mash  13.95

Ffowlyn ac Asennau ar y cyd (F) gyda tomato, madarch a chylchoeddwinwns Chicken & Ribs Combo (F) with tomato, mushrooms and onion rings 13.25

Ffagots Cartref gydagrefiwinwns a thatopwtsh Home Cooked Faggots with onion gravy and mash 10.25


Prydau Pysgod  l  Fish Dishes Ffiled o Eog wedii botsio mewn Chardonnay a lemwn (F) Fillet of Salmon poached in Chardonnay and lemon (F) 11.25

Sgampi wedi briwsioni / Breaded Scampi 10.25


Salad  l  Salads Salad lliwgar gyda choleslaw a betys ach dewis o: A colourful salad served with coleslaw and beetroot with your choice of: Corgimwch (F)(w) / Prawn (F)(w)  10.50
Ffowlyn a Bacwn (F) / Chicken and Bacon (F) 9.50


Ham (F) / Ham (F) 8.75
Gweinir prif brydau gyda phys, salad a thato och dewis. All main dishes served with peas, salad garnish and a choice of potatoes.
Byddwn yn cefnogi cynhyrchwyr lleol, eu cynnyrch unigryw au straeon or git i'r plt. We will proactively support local producers, their unique products and stories from the gate to the plate.

Llysieuol Figan  l  Vegetarian Vegan 


Lasagne Madarch a Sbigoglys Mushroom and Spinach Lasagne 9.95

Risoto Figan gydag olew olewydd, sbigoglys a thomatos Vegan Risotto drizzled with olive oil spinach and cherry tomato 10.25

Selsig Llysiau gyda saws oren Vegetable Sausage with orange sauce 9.95

Tsili Figan Llysiau a Ffa gyda reis (F)  Vegetable and Bean Vegan Chilli served with rice (F)  10.25
Rhost Cnau Morocaidd (F) Moroccan Nut Roast (F) 10.50

Dewis y Dydd  l  Specials Board
Ffefrynnau Traddodiadol  Traditional Favourites  Ham ac Wy (F) / Ham and Egg (F)  9.50

Stroganoff Eidiongyda reis (F)  Beef Stroganoff with rice (F)  11.75

Lasagne Eidion / Beef Lasagne  10.25

Cyri Ffowlyn gyda reis (F) a bara naan Chicken Curry with rice (F) and naan bread 9.50

Naill Ochr  l  Side Orders  Bowlen o Sglodion (F)(w) / Bowl of Chips (F)(w) 2.25

Tato Saut (F) / Saut Potatoes (F) 2.50
Taten Bb (F)(w) / Jacket Potato (F)(w)  2.25
Tato Garlleg (F) / Garlic Potatoes (F) 2.50
Cylchoedd Winwns (8) (w) neu Madarch (8) (F)(w)  Onion Rings (8) (w) or Mushrooms (8) (F)(w)  2.25

Saws Diane neu Bupur (F) / Diane or Pepper Sauce (F)          2.50
Wy wedii ffrio (F)(w) / Fried egg (F)(w) 0.75
Coleslaw (F)(w) / Coleslaw (F)(w) 2.25
Bowlen Salad (F)(w) / Salad Bowl (F)(w)  3.25
Bara Garlleg (w) / Garlic Bread (w) 2.95
Bara Garlleg a Chaws (w) Garlic Bread with Cheese (w) 3.95

Prydau Ysgafn  l  Light Meals 

Salad Ham (F) / Ham Salad (F) 7.50

Salad Corgimwch (F) neu Sgampi Prawn (F) or Scampi Salad 8.50

Hanner Gamwn (F) gydachylchoeddwinwns a madarch Half Gammon (F) served with onion rings and mushrooms   7.95

Lasagne Eidion neu Llysieuol (w) ar ei ben ei hun Beef or Vegetarian (w) Lasagne on its own 7.95

Ham ac Wy / Ham and Egg  7.50

Golwyth Ffolen (F) gydachylchoeddwinwns a madarch Rump Steak (F) served with onion rings and mushrooms 10.50


Dywedwch wrthym os oes gennych alergedd (F) Heb Glwten    (w) Llysieuol    (D) Figan Please inform staff of any food allergies (F) Gluten Free    (w)    Vegetarian    (D) Vegan
Gweler y dewis ar y bwrdd Please see board for details
Rydym yn derbyn y PRIF gardiau credyd.  We accept ALL major credit cards.
Rydym yn gweini dewis o bwdinau cartref  pan mae'n bosib.  We serve a choice of homemade desserts when possible.
Mae dewis o ddiodydd ar gael.  Gofynnwch am y fwydlen. A selection of beverages are available. Please ask for menu.
Rydym hefydyndarparu ar gyfer We also cater for:

Grwpiau  l  Group Bookings Achlysuron arbennig  l  Special Occasions Ymwelwyr mewn bysiau  l  Coach Parties Te Angladdau  l  Funeral Gatherings
Gofynnwch am fanylion wrth y bar. Please ask for details at the bar.
Tafarn Sinc, Rhos-y-Bwlch  l  Rosebush Clunderwen, Sir Benfro ☎01437 532214
www.tafarnsinc.cymru
 

Cinio Dydd Sul Sunday Lunch

Pryd Bychan / Small Serving 8.25

Pryd Llawn / Full Serving 10.25

Pryd Llawngyda 2 gig / Full Serving with 2 meats 11.25

Pryd Plentyn / Childs Portion 7.50

Cynghorir llogi rhag blaen Booking in advance is advisable
Prydau Amser Cinio Lunch Time Dishes
Rhwng/Between 12:00 - 15:00:
Swp Cartref gyda Brechdan Agored (Caws neu Ham a Phn-afal) Homemade Soup with an Open Sandwich (Ham or Cheese and Pineapple) 7.95

Bysedd Pysgod mewn bara gydaphysslwtsh Fishfinger filled bread with mushy peas 6.50

Rhl Grystiog Selsig a Winwns  Sausage and Onion Crusty Roll 5.95

Rhl Grystiog Bacwn a Chaws weditoddi  Bacon & Melted Cheese Crusty Roll 6.25

Rhl Grystiog Corgimwch / Prawn Crusty Roll 6.25

Rhl Grystiog Bacwn, Letys a Thomato BLT Crusty Roll  5.75

Afocadogyda relish mewn bara (w)  Avocado and Relish filled bread (w) 5.95

Taten Bb gyda dewis o ham, caws, coleslaw, ffa pb, afocado neu gorgimwch Jacket Potato with a choice of ham, cheese, coleslaw, beans, avocado or prawns 1 llenwad / 1 filling 6.50

2 llenwad / 2 fillings 6.95


Diolcho galon am eichcefnogaeth! Thank you for your custom!